Aloitin kuntoutuksen ohjaaja -opintoihini liittyvän harjoitteluni Jyväskylän TEAKissa ensimmäisen korona-aallon jälkimainingeissa kesäkuussa. Minut otettiin ilolla vastaan. Sain omaan käyttööni kaikki työvälineet, mikä helpotti ehdottomasti harjoittelun toteuttamista käytännössä. Opiskelijan ohjaamiseen oli varattu aikaa ja tukea oli tarjolla aina tarpeen mukaan. Ajatuksia pystyi jakamaan ja kysymyksiä kysymään huoletta.

Harjoitteluni aikana TEAKissa tuli konkreettiseksi koko kuntoutusprosessin rakenne ja menetelmät, kuntoutujan ja valmentajan roolit prosessissa. Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tavoitteiden asettaminen GAS -lomakkeelle sai uuden, käytännönläheisen merkityksen opintojaksoilla opitun teoriatiedon päälle. Ohjausmenetelmien monipuolinen käyttäminen on yksilöllisessä valmennuksessa mahdollista, kun kuntoutujat ovat erilaisia persooniltaan ja jokainen omissa vaiheissaan.

Tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys on kuitenkin jokaisen prosessin kantava voima. Muun muassa kaikkea tätä opiskellaan kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa JAMKissa. Olin siis päässyt harjoitteluun paikkaan, joka vastaa erittäin hyvin koulun penkillä opiskeltuja asioita. 

Harjoittelun aikana pääsin tekemään työhönvalmentajan työtä opiskelijan roolissa hyvinkin itsenäisesti muiden työhönvalmentajien rinnalla. Kokemus siitä, että kykyihin luotetaan, tukee oman ammattitaidon ja oma-aloitteisuuden sekä tilannetajun kehittymistä. Oman persoonan käyttäminen ohjaustyössä tekee päivistä mielenkiintoisia myös kuntoutujille. Kaiken kaikkiaan harjoittelusta sain mukaani isosti itsevarmuutta ja paljon ymmärrystä ammatillisen kuntoutuksen prosessista.

Kiitos vielä ihan koko tiimille, erityisesti Jyväskylän työhönvalmentajille sekä kaikille kuntoutujille, joiden prosessissa sain olla mukana.

Tästä on hyvä jatkaa !

 

Sari Pitkänen

Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta      

Olen 39-vuotias nainen Satakunnasta. Opintoina suoritin liiketalouden perustutkinnon eli valmistuin merkonomiksi. Ehdin työskentelemään useamman vuoden ajan erilaisissa toimistotöissä mm. tilitoimistossa ennen loukkaantumista ja pitkää sairaslomaa.

Toipuminen ei sujunut odotetulla tavalla ja selkärangasta löytyi rakenteellisia vikoja loukkaantumisen lisäksi. Sen lisäksi minulle puhkesi trigeminusneuralgia eli kasvojen kolmoishermosärkykohtaukset tekivät minut työkyvyttömäksi. Pitkä sairasloma muuttui vuoden mittaiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Pääsin Kipupolin asiakkaaksi ja pikkuhiljaa kivut hieman hellitti ja toimintakyky hieman parani.

Minulla oli useamman vuoden ajan kova halu sekä motivaatio kuntoutua takaisin työelämään mutta tuntui etten saa tarvittavaa tukea enkä apua mistään.

Sairaalan kipopolin kautta haimme TEAK-kuntoutukseen ja pääsin onneksi mukaan.  TEAK-kuntoutuksen työhönvalmentajien avulla etsimme ratkaisuja ja aloitin työkokeilun Osuuspankissa. Ensin työkokeilua oli 3 päivänä viikossa, myöhemmin työkokeilua oli 20 tuntia viikossa 5 päivänä viikossa. 

Elokuussa 2019 työkokeiluni muuttui työsuhteeksi ja aloitin palkkatyön ja viikkotuntimäärä oli noin 20 tuntia. Työskentelin päivittäin 4-5 tuntia päivässä kassapalveluissa. Pikkuhiljaa työtunteja on lisätty ja tällä hetkellä teen 6 tuntisia työpäiviä 5 päivää viikossa. Työskentelen asiakkuusneuvojana ja tämänhetkinen työsuhteeni on 2020 vuoden loppuun.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että TEAK-kuntoutuksen ja työkokeilun avulla pääsin palaamaan jälleen työelämään pienin askelin ja työhönvalmentajien ohjaus ja tuki on auttanut minua suuresti tässä.

Olen erittäin iloinen ja onnellinen tästä työstä jossa saan käyttää ammatillisia vahvuuksiani.

 

Katja Noponen Oy:n Jyväskylän yksikkö osallistui REKRY 2020 työelämä & koulutus -tapahtumaan oman messupisteen voimin. Mukana menossa Noposen Jyväskylän valmentajat sekä TEAK- palvelun asiakkaat. TEAK-asiakkaille messuilla käynti oli osa kuntoutuspäivää, joka toi mukavaa vaihtelua kuntoutusohjelmaan sekä uusia ideoita työnhakuun.

Kaiken kaikkiaan paikalla oli yli 100 yritystä ja työnantajaa. Messupäivän aikana paikalla kävi lähes 4000 messuvierasta, joten säpinää riitti myös meidän pisteellämme ja onnenpyörä pyöri tiuhaan tahtiin. Messuhalli täyttyi iloisesta ja uteliaasta puheensorinasta ihmisten kulkiessa pisteeltä toiselle. Tarjolla oli erilaisia työllistymismahdollisuuksia kesätöistä pitempiaikaisiin työsuhteisiin. Myös erialojen kouluja oli esittelemässä opintomahdollisuuksiaan.